Katecheta 7/2005
Katecheta 7/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

Forum „katechety"

Wpływ tożsamości katechety na tożsamość dorastającej młodzieży
Autor: ks. Marek Dziewiecki
Artykuł archiwalny
  Postawa człowieka wobec siebie i świata jest wypadkową wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Wśród tych ostatnich istotną rolę odgrywają czynniki fizyczne i psychospołeczne, duchowe i religijne, świadome i nieświadome. Jednak głównym punktem odniesienia do zachowań i postaw danego człowieka jest to, co określamy mianem tożsamości. Zasadność tego twierdzenia weryfikuje się najbardziej wtedy, gdy dany człowiek ma trudności ze zrozumieniem samego siebie albo gdy traci świadomość własnej tożsamości. Taka sytuacja prowadzi do frustrującego poczucia niepewności, do niezdecydowania i zagubienia, do niepokoju emocjonalnego, a także do chaosu w myśleniu i działaniu. W naszych czasach problem tożsamości jawi się jako szczególnie ważny i aktualny. Różnorodność lansowanych obecnie stylów życia, norm etycznych, światopoglądów, jak również wielorakość wizji człowieka sprawia, że kultura ponowoczesności okazuje się kulturą kryzysu ludzkiej tożsamości 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.