Katecheta 7/2005
Katecheta 7/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wyjątkowy dzień
Anne-Dauphine Julliand
KSIĄŻKA
24,90 zł 5,00 zł

Prezentacje

PROPOZYCJE WYDAWNICTWA WAM
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny
Jurij Baryszew, Pekka Teerikorpi
 
Wszechświat
Poznawanie kosmicznego ładu
 
Kraków 2005
    Książka napisana przez młodych, ale już wybitnych kosmologów Jurija Baryszewa z Petersburga (Rosja) i Mekkę Teerikorpiego z Tourli (Finlandia), z przedmową słynnego twórcy pojęcia frakcji Benoita Mandelbrota - przedstawia rozwój wiedzy o Wszechświecie począwszy od czasów starożytnych. Wskazuje na kręte jej drogi i zasadzki, w jakie wpadała, omawia dawne argumenty, które swojego czasu wydawały się decydujące, a okazały się błędne. Niepostrzeżenie przechodzi do współczesnej kosmologii i nie zmieniając sposobu opisu, omawia przede wszystkim główne prądy w hipotezach dotyczących Wszechświata, wskazując jednocześnie na fakty obserwacyjne nie przystające do tych hipotez. W ten sposób Czytelnik otrzymuje nie zniekształcony obraz współczesnych danych obserwacyjnych, teorii i ogólnych idei dotyczących Wszechświata. Widzi główne prądy i rozumie, skąd się wzięły, ale także nie zdziwi się kiedy się w przyszłości dowie, że z tym Wszechświatem jest całkiem inaczej, bo hipotezy są tu przedstawione jako hipotezy, a nie jako pewniki nauki.
 
 
*   *   *
 
Ks. Zdzisław Józef Kija OFM Conv.
 
Wprowadzenie
do myślenia teologicznego
 
Kraków 2005
    Teologia, która rodzi się z przyjaźni z Bogiem zakłada szczególny rodzaj mądrości. Wznosi się ona na fundamencie intelektu, ale do niego się nie zawęża. Odważnie wykracza poza granice ludzkiego poznania, przerasta go w pragnieniu dotknięcia Misterium, które staje się możliwe dla tych, których serce jest czyste. Teologia mądrościowa zbliża się do tajemnicy Boga, człowieka i świata niejako "od wewnątrz". Czyni ją to bliską teologii mistycznej, która, chociaż szanuje wymagania nauki, nierzadko je przekracza, ponieważ wie, że jedynie głębokie przeżycie bliskości Boga pozwala osiągnąć wysoki stopień naukowości.
    Wydaje się, że człowiek współczesny, który wierzy potrzebuje teologii mądrościowej i mistycznej, teologii interpretującej intelekt z wolą, teorię z praktyką, dogmatykę z teologią duchowości. Współczesność domaga się teologii, która zdolna jest budować więzi jedności w człowieku i między różnymi dyscyplinami naukowymi. Człowiek dzisiejszy żąda od teologii nie dzielenia, ale tworzenia silnych więzów wspólnoty między ludźmi i wspólnoty człowieka z Bogiem.
 
*   *   *
    Zamówienia: Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, tel. (012) 62 93 254, 62 93 255, fax (012) 430 32 10, email: handel@wydawnictwowam.pl