Katecheta 7/2005
Katecheta 7/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

RECENZJE

Anna Emmanuela Klich OSU Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Studium egzegetyczno - katechetyczne
Autor: ks. Jan Kochel
Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005
Książka s. Anny Emmanueli Klich Pi­smo Święte w pol­skiej katechezie po­soborowej. Studium egzegetyczno-kate- chetyczne jest trze­cią z kolei pozycją nowej serii wydawni­czej „Duc in altum”, ukazującej się w Wy­dawnictwie Nauko­wym PAT w Krakowie. Seria ta nawiązuje wprost do ewangelicznego wyzwania (tk 5, 4) i papie­skiego apelu, by „wypłynąć na głębię”, ufając słowu Chrystusa” (NM115). Studium s. Anny jest konkretną odpowiedzią na ten apel.
Autorka omawianej publikacji podjęła się oceny polskich dróg „powrotu do Biblii” w ka­techezie (TMA 40). Praca ma charakter histo- ryczno-krytyczny, a jej głównym celem jest zbadanie, jak przedstawia się recepcja nauki Vaticanum II o roli Pisma Świętego w kateche­zie. Czy Biblia jest rzeczywiście fundamentem i duszą nauczania katechetycznego?

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.