Katecheta 9/2005
Katecheta 9/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święta Faustyna Kowalska
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
20,00 zł 16,99 zł

Metody pracy na lekcji

Eucharystia - czas wielkich dzieł Boga. Pomysły na scenariusze katechez dla młodzieży i dorosłych - część III.
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
W pierwszych dwóch częściach niniejszego cyklu zamieszczono scenariusze dotyczące obrzędów wstępnych. Scenariusze zamieszczone poniżej dotyczą liturgii słowa. W centrum liturgii słowa znajduje się czytanie Ewangelii. Uczestnicząc we Mszy św., słyszymy przypowieści Jezusa, opisy dokonywanych przez Niego uzdrowień, Jego wezwanie moralne. W okresie Wielkanocy słyszymy ewangeliczne opowieści mówiące o aresztowaniu Jezusa, procesie, ukrzyżowaniu i Zmartwychwstaniu.
    Proponowane scenariusze będą dotyczyły tylko trzech pierwszych "typów" fragmentów ewangelicznych. Uwidoczniona w Ewangeliach Pascha Jezusa zostanie przedstawiona w scenariuszach dotyczących liturgii eucharystycznej. Poza czytaniami z Ewangelii jedno z opracowań będzie poświęcone psalmowi.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.