Katecheta 9/2005
Katecheta 9/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Metody pracy na lekcji

W Roku Eucharystii
Autor: Irena Hanus
Artykuł archiwalny
Jan Paweł Wielki ogłaszając encyklikę Ecclesia de Eucharistia, wezwał nas do odnowienia gorliwości w sprawowaniu i adoracji Eucharystii. Rok poświęcony temu Misterium, wprowadzony i inspirowany przez List Apostolski Mane nobiscum Domine, trwający od października 2004 do października 2005 roku, stwarza szczególną okazję, aby cała wspólnota chrześcijańska została wewnętrznie uwrażliwiona, by zgłębiać tajemnicę obecności Jezusa ukrytego pod postacią chleba i wina; by tę Ofiarę i Sakrament uczynić sercem swojego życia.
    Eucharystia to "źródło i szczyt życia Kościoła" (Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, 11), a więc również źródło, z którego winni czerpać i szczyt, na który winni iść i prowadzić innych katecheci.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.