Katecheta 9/2005
Katecheta 9/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. II Modlitwa, płyta dvd + materiały pomocnicze
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 10,00 zł

Forum „katechety"

Co słychać w polskiej katechezie?
Autor: Elżbieta Młyńska
Artykuł archiwalny
Coroczne spotkanie dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, które gromadzi członków Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, przedstawicieli Wydziałów Katechetycznych ze wszystkich diecezji, redaktorów promowanych programów katechetycznych oraz osoby reprezentujące Ministerstwo Oświaty, jest wielkim katechetycznym wydarzeniem. Spotkania te stwarzają okazję do snucia refleksji naukowej nad katechezą, dzielenia się przez praktyków doświadczeniem, zapoznania się z pracami prowadzonymi przez Komisję Wychowania Katolickiego, a także stanowiskiem MEN w sprawie nauczania religii w szkole.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.