Katecheta 9/2005
Katecheta 9/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wierzę ufam kocham. Pogaduszki i opowiastki
br. Tadeusz Ruciński FSC
KSIĄŻKA
25,00 zł 1,00 zł

Forum „katechety"

Potrzeba współpracy środowisk
Autor: Elżbieta Młyńska
Artykuł archiwalny
   Reforma oświaty, Dyrektorium ogólne o katechizacji, a następnie Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce stworzyły nie tylko dobre podstawy do uświadomienia sobie problemu konieczności współpracy podmiotów odpowiedzialnych za kształcenie i wychowanie, ale ten proces uruchomiły i to na różnych płaszczyznach. Patrząc z punktu widzenia Kościoła katolickiego, który przez nauczanie religii w szkole włączył się w nurt wychowania dzieci i młodzieży, dostrzeżono potrzebę współpracy przede wszystkim pomiędzy parafią, szkołą i rodziną. Te trzy środowiska bowiem w sposób naturalny podejmują funkcje nauczania i wychowania młodego pokolenia, a od kilkunastu lat wspólnie włączają się w proces wychowania religijnego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.