Katecheta 9/2005
Katecheta 9/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Prezentacje

Propozycje Wydawnictwa WAM
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny
R. J. Berty
 
Bóg i biolog.
Wiara a nauki przyrodnicze
 
Kraków 2005
    Przed nami kolejny tytuł serii "Wiara i nauka", poświęconej dziejom nauki i roli Kościoła w jej rozwoju. Fascynujące i dramatyczne losy różnych dyscyplin, a także stanowisko Kościoła wobec nich tworzą tło książek z tej serii, niezależnie od tego, czy treść dotyczy astronomii, fizyki, biologii, psychologii czy też nauk teologicznych.
    Sylwetki uczonych i ich odkrycia, a także związane z nimi wyzwania stawiane wierze oraz dążenie do zharmonizowania tych dwóch obszarów tworzą historię człowieka, który chce coraz pełniej poznawać siebie, otaczający go świat i Stwórcę.
 
*   *   *
 
Ks. Zdzisław Józef Kijas OFM Conv.
 
Wprowadzenie
do myślenia teologicznego
 
Kraków 2005
    Teologia, która rodzi się z przyjaźni do Boga, zakłada szczególny rodzaj mądrości. Wznosi się ona na fundamencie intelektu, ale do niego się nie zawęża. Odważnie wykracza poza granice ludzkiego poznania, przerasta je w pragnieniu dotknięcia Misterium, które staje się możliwe dla tych, których serce jest czyste. Teologia mądrości zbliża się do tajemnicy Boga, człowieka i świata niejako "od wewnątrz". Czyni ją bliską teologii mistycznej, która, chociaż szanuje wymagania nauki, nierzadko je przekracza, ponieważ wie, że jedynie głębokie przeżycie bliskości Boga pozwala osiągnąć wysoki stopień naukowości.
    Wydaje się, że człowiek współczesny, który wierzy, potrzebuje teologii mądrości, mistycznej teologii łączącej intelekt z wolą, teorię z praktyką, dogmatykę z teologią duchowości. Współczesność domaga się teologii, która zdolna jest budować więzi jedności w człowieku oraz więzi między różnymi dyscyplinami naukowymi. Człowiek dzisiejszy żąda od teologii nie dzielenia, ale tworzenia silnych związków wspólnoty między ludźmi i wspólnoty człowieka z Bogiem.
 
*   *   *
 
ks. Łukasz Kamykowski
 
Aga, Mateusz... i mnóstwo pytań o Kościół
 
Kraków 2005
    Pewien ksiądz, pod koniec kilkudniowego pobytu w górach, poznał młodych ludzi: Agatę i Mateusza, z którymi - gdy został "rozpoznany" - rozpoczął rozmowę o wierze i Kościele. Z tego przypadkowego spotkania zrodziła się głęboka relacja przyjaźni. Wspólne "przejścia", jakie rozegrały się w ciągu kilku następnych dni, rozmowy z wierzącą Agą, jej chłopakiem Mateuszem, kontakty z jej rodziną i jego dziadkiem - wszystko to zbliżyło ich do siebie i stało się okazją do zadania wielu pytań o naturę i życie Kościoła.
 
*   *   *
 
Jacek Bolewski SI, Maciej Szczęsny SI
 
Przewodnik po miłości
 
Kraków 2005
    Któż nie pragnie być kochany, nie tęskni za miłością trwającą przez lata, zawsze. W znalezieniu jej przeszkadzają liczne nieporozumienia co do natury miłości: przyjmuje ona wiele postaci, a każda z nich to ważna część ludzkiego życia. Istotne jest jednak, aby nie zatrzymywać się na tym, co tylko częściowe, ale wzrastać w otwarciu się na Miłość, która jest tajemnicą samego Boga, objawiającego się stopniowo w dziejach ludzkości i pojedynczego człowieka.
    Przewodnik po miłości pozwala na chwilę refleksji nad miłością, jej źródłem i różnymi obliczami...
*   *   *
    Zamówienia: Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, tel. (012) 62 93 254, 62 93 255, fax (012) 430 32 10, email: handel@wydawnictwowam.pl