Katecheta 1/2006
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Woda chrztu świętego znakiem działania Pana Boga
Autor: Katarzyna Maciejewska
Dla klas I-III
Cele:
  • uczeń powinien wiedzieć, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa woda;
  • znać wydarzenie biblijne mówiące o potopie;
  • rozumieć, że poprzez chrzest święty Pan Bóg oddziałuje na życie każdego człowieka;
  • umieć wyrazić dziękczynienie za sakrament chrztu świętego.
Metody:
  1. słowne: zagadka, praca z tekstem, uroczyste czytanie słowa Bożego, pogadanka, układanie modlitwy dziękczynnej;
  2. zajęć praktycznych: krzyżówka, zagadka matematyczna, rebus, gra dydaktyczna (kostka z literami);
  3. oglądowe: praca z obrazem, pokaz, "historyjka obrazkowa".
Środki dydaktyczne: tekst modlitwy: Ojcze nasz z podziałem na grupy, kartki do podziału na grupy, materiały do pracy w grupach, ilustracje wody, kartki z napisami do przyczepienia na tablicy, magnesy, tablica, butelka wody mineralnej, kwiat w doniczce, mydło, płyn do czyszczenia, piłka, mokra kartka, ilustracje obrazujące biblijny potop, Pismo Święte, świeca, zapałki, kostka, 1/4 arkusza szarego papieru z narysowanym symbolem chrztu świętego, małe karteczki, magnetofon, kaseta z muzyką refleksyjną.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.