Katecheta 1/2006
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

Formacja

Cielesność tajemnicy Bożego Narodzenia
Autor: ks. Dariusz Klejnowski-Różycki
Artykuł archiwalny
 Misterium Bożego Narodzenia znajduje się w samym centrum duchowości chrześcijańskiej. W swej historii chrześcijaństwo niejednokrotnie było wystawiane na próbę poprzez różne formy kwestionowania prawdy o w pełni cielesnym związku Boga z człowiekiem. Prawda o Wcieleniu jednocześnie najradykalniej oddziela chrześcijańską duchowość od innych systemów religijnych (zwłaszcza dalekowschodnich). Chrześcijaństwo jest w swej istocie ruchem Boga ku człowiekowi, a nie ruchem człowieka ku Bogu. To Bóg się wciela, staje się radykalnie bliski człowiekowi do tego stopnia, że łączy się ontycznie z całą jego psychofizyczno-duchową strukturą. Chrześcijaństwo jest jednocześnie reakcją człowieka na Boga, odpowiedzią na objawienie się Boga w ciele, na Wcielenie, na Boże Narodzenie. W betlejemskim żłóbku Bóg staje się konkretem, a nie nieokreślonym postulatem, którego można szukać za pomocą różnego rodzaju technik medytacyjnych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.