Katecheta 1/2006
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jemu powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł

Prezentacje

Prezentacje Wydawnictwa Świętego Wojciecha
Autor: (oprac. własne)
Artykuł archiwalny

ANNA WEŁNIAK
QUIZ RELIGIJNY DLA DZIECI MŁODSZYCH
I DLA DZIECI STARSZYCH

POZNAŃ 2005

 
    Jak spędzać z dziećmi czas, by uczyć i bawić? Quiz, cieszący się dużą popularnością również w mediach, jest atrakcyjną formą zabawy i sprawdzenia wiedzy. Pytania zostały ułożone zgodnie z programem obowiązującym w klasach początkowych. Ale nie tylko. Sugerowane odpowiedzi prowadzą zawsze do tej jednej, która jest właściwa. Autorka czuwa, by bawiący się quizem utrwalili sobie prawdy religijne, by niedziela kojarzyła im się ze spotkaniem na Eucharystii. Katecheci i kapłani znajdą tu materiał, który z powodzeniem może służyć do uatrakcyjnienia zajęć.

*   *   *

MAŁGORZATA BIAŁECKA, KATARZYNA ŚLIWIŃSKA
ALFABET RELIGIJNY
POZNAŃ 2005

   

 
    Alfabet religijny to prosty zestaw podstawowych haseł związanych z religijnym wychowaniem dziecka. Książka łączy przyjemne z pożytecznym! Dzieci zapoznają się ze słowami, które słyszą w kościele. Pogłębiamy ich znaczenie poprzez rozmowę, jej scenariusz jest umieszczony w książeczce dla rodzica, katechety czy kapłana. Kolorowa ilustracja przybliża prezentowaną treść, pozwala też na poznanie nowej litery alfabetu. Obrazek zamieszczony w kolorowance to drugi etap zabawy. Dalej proponujemy zarówno dzieciom, jak i dorosłym grę w memo. Pary kart z obrazkami, które dzieci już znają, rozkładamy grzbietami do góry, każdy z uczestników odkrywa dwie karty, jeśli trafi na parę, zabiera ja i zdobywa punkt.
    Prezentowany zestaw haseł i terminów, które rozpoczyna kolejna litera alfabetu, to zupełnie podstawowe zagadnienia, warte omówienia z dziećmi w wieku przedszkolnym. Proponujemy oprzeć się na scenariuszu rozmowy umieszczonym w książeczce, ale zachęcamy też do własnej inicjatywy, uruchomienia wyobraźni, a szczególnie do uważnego słuchania dzieci i rozmawiania z nimi.
    Scenariusze rozmów są poprzedzone fragmentem z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego i z Pisma Świętego. Mamy nadzieję, że ułatwi to dialog z dzieckiem, a jednocześnie zachęci do sięgnięcia do tekstów źródłowych. Przedstawieniu tematu naszej rozmowy ma służyć kolorowa karta z ilustracją. Zachęcamy dzieci do obejrzenia jej i opisania sytuacji na obrazku.
    W załączonej kolorowance umieszczono czarnobiałe wersje kart, do kolorowania których zachęcamy dzieci po omówieniu każdego hasła. Zwracamy uwagę na pierwszą literę hasła, poszukujemy z dziećmi innych słów rozpoczynających się na tę literę.
    Trzeci element zestawu to karty memory, popularnie zwane memo. Gra w memo polega na odszukaniu dwóch identycznych kart rozłożonych na płaskiej powierzchni grzbietami do góry. Układamy je w kształcie prostokąta lub kwadratu, by dzieci łatwiej zapamiętały ich ułożenie. Karty są wcześniej dokładnie przetasowane, żeby trudniej było zgadnąć, gdzie znajdują się karty tej samej pary. Każda osoba, która odkryje dwie identyczne karty, zabiera je i w ten sposób zdobywa punkt; ma także prawo do kolejnego odkrycia dwóch kart. Natomiast osoby, które odkryją dwie różne karty, nie zdobywają punktów.

*   *   *

KIMON JENKINS
ATLAS BIBLIJNY.
PODRĘCZNY PRZEWODNIK
PO BIBLIJNYCH WYDARZENIACH

POZNAŃ 2005

    Barwny, podręczny, praktyczny i zwięzły, z wyjątkowym bogactwem ilustrowanych wydarzeń - tak w skrócie można opisać nowy "Atlas biblijny", dla uczniów, studentów i wszystkich pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat wydarzeń biblijnych. Na jego kartach znajdziemy postacie bohaterów biblijnych, miejsca, podróże i bitwy wspomniane w Biblii - z podaniem szczegółów i znaczenia opisanych wydarzeń. Wykresy przenoszą Czytelnika w samo centrum akcji, mapy pokazują kolejność wydarzeń zgodnie z przekazem Biblii, załączony komentarz zawiera najbardziej istotne informacje. Atlas ujmuje syntetycznie całą historię przekazaną w Starym i Nowym Testamencie. Czytanie Pisma Świętego, zilustrowane wykresami i mapami może być barwną podróżą przez historię zbawienia.
    Zamówienia: www.mojeksiazki.pl, w księgarniach oraz pod nr tel. (061) 852-91-86.