Forum „katechety"

Katechetyczna troska Kościoła w Polsce o przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania
Autor: ks. Tadeusz Panuś
Artykuł archiwalny
Poważna refleksja nad bilansem piętnastolecia obecności nauki religii w szkole (1990-2005) pokazuje, iż katecheza wkomponowana w różne przedmioty straciła, a przynajmniej wydatnie osłabiła, swój sakralny charakter oraz zmniejszyła więź młodego pokolenia z własną parafią . By tego dowieść nie trzeba przeprowadzać skomplikowanych badań socjologicznych. Wystarczy zapytać młodzież, z czym kojarzy się im katecheza. W odpowiedzi usłyszymy się: "ze szkołą". Gdy natomiast zapytamy, z czym kojarzy się uczniom parafia, raczej nie usłyszymy, że z katechezą. Nastąpił zanik świadomości, iż wtajemniczenie w życie sakramentalne Kościoła z istoty swojej jest związane z parafią. Katecheza, rozpięta między "niebem" a "ziemią", między parafią a szkołą, nie prowadzi do zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w parafialnych praktykach religijnych. Przeciwdziałanie tym zjawiskom jest jednym z podstawowych zadań duszpasterskich.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.