Katecheta 1/2007
Katecheta 1/2007
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
39,90 zł 33,90 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

O tym, jak wody potopu obmywają z grzechu
Autor: Longina Cywińska, Maria Frela
Artykuł archiwalny
Cele ogólne:
  • poznanie opowieści o potopie;
  • kształtowanie świadomości, że grzech niszczy relacje z Bogiem i ludźmi.
Cele szczegółowe:
  • uczeń powinien umieć podać przykłady potwierdzające prawdę, że grzech niszczy relacje z Bogiem i ludźmi;
  • rozumieć, że biblijny potop był konsekwencją braku więzi ludzi z Bogiem;
  • umieć podać przykłady naprawy relacji człowieka z Bogiem.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.