Katecheta 11/2007
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Nowe patyki i patyczki. Audiobook CD
ks. Jan Twardowski
MULTIMEDIA
25,00 zł 21,25 zł

Recenzje

Ks. Piotr Duksa Strategie skuteczności szkolnego nauczania religii w Polsce. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym.
Autor: ks. Jerzy Bagrowicz
Wydawnictwo „Hosianum” Olsztyn 2006
Nauczanie religijne uwzględnia w coraz większym stopniu nowoczesne metody przekazu, korzysta z dorobku rozwijającej się dydaktyki ogólnej, nawiązuje także do metod, które korzystają z rozwoju technik multimedialnych. Ciągle przeto istnieje pilna potrzeba prac z katechetyki formalnej, czyli z pola dyskusji na temat metod przekazu katechetycznego. Jest to dziedzina szczególnie istotna dla jakości przekazu nauczania religijnego, i oczywiście dla jego skuteczności.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.