Formacja

Jeśli nie staniecie się jak dzieci...
Autor: Andrzej Harden SI
Artykuł archiwalny
Pan Jezus zachęcał swoich uczniów, którzy byli ludźmi dorosłymi, aby stali się jak dzieci. Można postawić sobie pytanie, dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że dziecko - oprócz wielu różnych cech czy postaw, także negatywnych - posiada następujące cechy pozytywne: prostotę, zaufanie, świadomość własnej słabości i niemocy. Pan Jezus nauczał także, że bez postawy dziecka nie można wejść do królestwa niebieskiego. Zastanówmy się na początku, jak relacjonują to nauczanie Pana Jezusa ewangeliści:
a) św. Mateusz: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3);
b) św. Marek: „Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10,15);
c) św. Łukasz: „Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Łk 18,17);
d) św. Jan: „W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,3-5).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.