Forum „katechety"

"Przypatrzmy się powołaniu naszemu". Zaproszenie katechetów do autorefleksji
Autor: Irena Hanus
Artykuł archiwalny
 Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski opracowała ramowy program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 20062010 pod ogólnym hasłem: "Kościół niosący Ewangelię nadziei". Propozycje tematyczne na poszczególne lata są następujące:
  • 2005/2006 "Przywracajmy nadzieję ubogim",
  • 2006/2007 "Przypatrzmy się powołaniu naszemu",
  • 2007/2008 "Bądźmy uczniami Chrystusa",
  • 2008/2009 "Otoczmy troską życie",
  • 2009/2010 "Bądźmy świadkami Miłości.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.