Metody pracy na lekcji

Skuteczna interwencja wychowawcza. Część I: Agresja słowna między uczniami
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
W latach 1998-1999 na łamach „Katechety” ukazywał się cykl artykułów pod wspólnym tytułem „Porządek na katechezie”. Celem tych artykułów było przedstawienie ogólnej strategii postępowania w sytuacjach nieporządku na lekcji – w sposób szczególny na katechezie. Myślą przewodnią cyklu było stwierdzenie, że nauczyciel powinien być „twardszy niż diament i czulszy od matki” – twardy w wymaganiu przestrzegania obowiązujących zasad i czuły, czyli traktujący uczniów z szacunkiem, nastawiony na budowanie z nimi więzi.
Niniejszy tekst rozpoczyna nowy cykl artykułów „Skuteczna interwencja wychowawcza”. Będzie to z jednej strony kontynuacja wspomnianych wyżej zagadnień, z drugiej podjęcie nowych problemów. Kontynuacja jest związana z – przypomnianą wyżej - generalną zasadą postępowania nauczyciela wobec uczniów burzących porządek na lekcji. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.