Forum „katechety"

Jak wypracować wśród młodzieży właściwą postawę wobec Pisma Świętego?
Autor: Maria Kondzior
Artykuł archiwalny
Dzisiejszą literatura, filmy, telewizja, czasopisma i inne media próbują przekonać młodego człowieka do kupowania pewnych rzeczy i - co ważniejsze – do życia w pewien określony sposób. Przyglądając się tym filozofiom, które współzawodniczą w zdobywaniu zainteresowania człowieka, katecheta musi uwierzyć, że może osiągnąć coś jedynie w oparciu o Bożą łaskę. Jeżeli będzie głosił słowo Boże, może stać się świadkiem przemiany życia katechizowanych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.