Katecheta 5/2007
Katecheta 5/2007
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. II Modlitwa, płyta dvd + materiały pomocnicze
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

Forum „katechety"

Przygotowanie do egzaminu dojrzałości z religii
Autor: ks. Piotr Tomasik
Artykuł archiwalny
Najprawdopodobniej w ciągu kilku najbliższych lat egzamin dojrzałości z religii stanie się faktem w polskiej szkole. Należy zatem już teraz postawić pytanie, w jaki sposób polscy katecheci winni przygotować się do tego nowego wyzwania oraz czy i na ile zmieni ono cały proces nauczania religii w szkole.
Problemów i dylematów jest wiele. Postaram się im przyjrzeć, odpowiadając kolejno na następujące pytania:
- Jakie są prawne uwarunkowania matury z religii?
- Jakie dylematy trzeba rozważyć, aby sformułować projekt egzaminu dojrzałości, zgodny z celami wyznaniowej lekcji religii?
- Co winno się zmienić na poszczególnych etapach edukacyjnych w związku z zakładaną koncepcją nowej matury z religii?
To ostatnie pytanie jest szczególnie istotne dla nauczycieli i autorów materiałów dydaktycznych. Odpowiedź na nie pozwoli wskazać kierunki przewidywanych zmian w programach praktyce nauczania religii w najbliższych latach.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.