Katecheta 5/2007
Katecheta 5/2007
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Ojcze przebacz im. Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu Best
seller
o. Anselm Grün OSB
KSIĄŻKA
20,00 zł 10,00 zł

RECENZJE

„Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” (1897-1910). Bibliografia analityczna
Autor: ks. Jerzy Bagrowicz
Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007
Niezwykle cenna i celna wydaje się być inicjatywa redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UAM, zmierzająca do opracowania całościowej bibliografii zawartości polskich czasopism katechetycznych. Dzieła tego podjął się ks. profesor Romuald Niparko, który przez swoją wieloletnią pracę w zespole redakcyjnym Encyklopedii katolickiej KUL nabył umiejętności edytorskie, przygotowujące go do opublikowania bibliografii zawartości czasopism. Jest on jednocześnie profesorem katechetyki, a więc także i od strony merytorycznej może kompetentnie zabrać się do realizacji takich planów. I tak w 2000 r. otrzymaliśmy opracowaną przez niego bibliografię zawartości „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego” za lata 1911-1939.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.