Metody pracy na lekcji

Biblijne ogrody
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
Poniższy tekst ma na celu zachęcić nauczycieli do posłużenia się metaforą ogrodu podczas zajęć przygotowujących młodzież do sakramentu małżeństwa. Ogród jest sceną zalotów z Pieśni nad Pieśniami. W Ewangeliach jest miejscem błogosławieństwa i zdrady. Chrystus umiejscawia w ogrodzie kilka przypowieści. Do ogrodu porównywany jest Izrael, sprawiedliwy mąż, nawet raj przedstawiony jest jako ogród. W ogrodzie Maria Magdalena spotyka zmartwychwstałego Jezusa.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.