Forum „katechety"

Ocenić i docenić. O problemach wliczania oceny z religii do średniej ocen
Autor: ks. Tadeusz Panuś
Artykuł archiwalny
8 czerwca 2007 roku Minister Edukacji Narodowej, Roman Giertych zadeklarował, że podpisze rozporządzenie, które ureguluje zagadnienie oceniania nadobowiązkowych przedmiotów szkolnych. Zapowiedź ta została zrealizowana przez podpisanie 13 lipca tegoż roku Rozporządzenia, zmieniającego poprzednie Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 roku. W dokumencie tym czytamy, że „uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć” (§ 20, ust. 4a). Umożliwienie wliczania stopnia, uzyskanego na koniec roku szkolnego z „dodatkowych zajęć edukacyjnych”, do średniej ocen ucznia, w tym także oceny z religii, ponownie wywołało dyskusję na temat sensowności wliczania oceny z religii do średniej, a nawet nauczania religii w szkole.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.