Metody pracy na lekcji

Głoszę wam Jezusa, którego Bóg wskrzesił z martwych... Katechezy dla młodzieży o św. Pawle - część I
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
Rok 2008 to w Kościele „Rok św. Pawła”. Warto się zatem bliżej przyjrzeć Apostołowi Narodów – człowiekowi, który przyczynił się w znaczący sposób do intensywnego rozwoju chrześcijaństwa, do jego zwycięstwa w konfrontacji z różnymi religiami i ideologiami pierwszych wieków po narodzeniu Chrystusa. Warto się przyjrzeć Pawłowi, aby zobaczyć, jaki obraz Boga odsłania się w jego nauczaniu i poprzez jego historię życia, jaki obraz nas samych – wierzących, jaki obraz Kościoła – wspólnoty, którą tworzymy, jaki obraz działalności ewangelizacyjnej. Jednym słowem – jaki obraz chrześcijaństwa odsłania się przez pryzmat osoby św. Pawła.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.