Formacja

Integralne pojęcie ludzkiej płciowości
Autor: Dorota Luber
Artykuł archiwalny
Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga!
Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo!
Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby niszczono waszą przyszłość.
Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości. Brońcie waszą wierność;
wierność waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa
(Jan Paweł II).
 
Wprowadzenie
 
Zagadnienieludzkiej seksualności stanowi przedmiot zainteresowania człowieka od zarania dziejów, i chyba ów fakt nie wzbudza większego zdziwienia, gdyż w rzeczy samej jest to jeden z najistotniejszych wymiarów ludzkiej egzystencji. Jan Paweł II w swoim nauczaniu wiele miejsca poświęcił problematyce ludzkiej płciowości, mając świadomość, że obok piękna i fascynacji, jakie z sobą niesie – stanowi także najbardziej zagrożoną sferę życia człowieka. Współżycie małżonków jest sprawą poważną, ponieważ dotyka najgłębszej tajemnicy człowieka, przemawia językiem miłości i współtworzy komunię małżeńską.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.