Forum „katechety"

Nieudane katechezy Jezusa
Autor: Marian Pułtuski
Artykuł archiwalny
W pracy katechetycznej nierzadko stajemy przed sytuacjami, które określamy mianem porażki. Dotyczą one najrozmaitszych zdarzeń: nieudanej, naszym zdaniem, lekcji, sytuacji, w których spotkaliśmy się z radykalną negacją, lekceważeniem przez uczniów przedmiotu „religia”, naszych niewłaściwych reakcji na pojawiające się problemy, itp. Być może niektórzy z nas, widząc u młodych osób brak jakiegokolwiek odzewu na ewangeliczne orędzie, określają cały swój wysiłek katechetyczny jako porażkę. Jaki jest właściwie sens tych porażek? 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.