MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Dziękuję - czy to tak trudno powiedzieć?
Autor: s. Grażyna Wydra
Dla klas IV-VI
Cel: uczestnicy zrozumieją, zapamiętają i zaakceptują myśl, że tylko człowiek mądry rozumie wartość wdzięczności jako odpowiedzi na otrzymany dar.
Formy i metody: pogadanka, niedokończone zdania, praca w grupach, telegram.
Materiały i środki dydaktyczne: Pismo Święteblankiet telegramukarty pracysentencje na temat wdzięczności (dla każdego ucznia).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.