Forum „katechety"

Pajdocentryzm - przedmiot wiary czy krytycznej analizy? W odpowiedzi Profesorowi Śliwerskiemu?
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
W artykule „Uwagi na marginesie Pedagogiki dziecka. Studium pajdocentryzmu” krytycznie odniosłem się do książki profesora B. Śliwerskiego. Moje zarzuty nie dotyczyły pajdocentryzmu, tylko sposobu analizy i prezentacji pajdocentryzmu, jaki zaproponował Śliwerski. Zarzuciłem Autorowi, że:
a) tezy pajdocentryzmu przedstawił w sposób niejednoznaczny, np.w kwestii dopuszczalności przymusu czy możliwości poznania obiektywnego stanu rzeczy;
b) nie przedstawił krytyki pajdocentryzmu i do niej się nie odniósł: nie postawił w ogóle pytania o słabości i błędy pajdocentryzmu; ograniczył zakres tekstów źródłowych - czytelnik nie zapoznaje się z żadną koncepcją, która pozwoliłaby mu spojrzeć na pajdocentryzm z pewnego dystansu; nie przedstawiał konkretnych zarzutów, jakie kierowano wobec koncepcji pajdocentrycznych;
c) postawił wiele tez bez podania argumentacji merytorycznej, uważając, że wystarczy samo wyrażenie jakiejś myśli, aby czytelnik miał już ją przyjąć.
Profesor Śliwerski odpowiedział na moje zarzuty. Przyjrzyjmy się bliżej tej odpowiedzi.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.