Metody pracy na lekcji

Skuteczna interwencja wychowawcza. Część VI - Indywidualna odmowa wykonania polecenia
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
Tematem niniejszego artykułu[1] jest poszukiwanie skutecznych sposobów interwencji wychowawczej w sytuacji, kiedy uczeń odmawia wykonania polecenia[2]. Najpierw przyjrzymy się kilku przykładowym sytuacjom tego typu (także z obszaru pozaszkolnego), potem poszukamy odpowiedzi na pytanie o cele interwencji w tego typu sytuacjach, a na koniec zastanowimy się, jak w takiej sytuacji przeprowadzić interwencję wychowawczą, aby osiągnąć założone cele.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.