Metody pracy na lekcji

Okno miłości na skłócony świat
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Zachęcam nauczycieli oraz rodziców do skorzystania z poniższego pomysłu, refleksji ucznia nad sytuacją konfliktową. Każda trudna sytuacja, z jaką zmaga się nastolatek, może być okazją do działań wychowawczych. Uczeń może pracować pod kierunkiem nauczyciela zarówno nad konfliktami i nieporozumieniami, jakich doświadczył w relacjach z rówieśnikami, jak i w relacjach z opiekunami. Warto wykorzystać każdy konflikt, spoglądając na niego jak na niepowtarzalną okazję do rozwoju osobowego ucznia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.