Forum „katechety"

ks. Mieczysław Polak
Kim powinien być katecheta i jakie posiadać kompetencje? Jak określić właściwe postawy katechetów, które należy kształtować w czasie studiów teologicznych oraz w procesie permanentnej formacji? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy zarówno w katechetycznych dokumentach Kościoła, jak i w bardzo obszernej literaturze pedagogiczno-katechetycznej. Oficjalne wypowiedzi Kościoła koncentrują się na trzech podstawowych określeniach postawy katechety: świadek, nauczyciel, wychowawca[1]. Literatura poszerza je o kolejne, jak np. animator wspólnoty, terapeuta duchowy[2] oraz prorok, rzecznik wspólnoty kościelnej[3]. Czy wszystkie są rzeczywiście potrzebne i słuszne? Czy wprowadzanie kolejnych terminów nie rodzi pytania o to, kim tak naprawdę ma być katecheta, bo przecież nie jest w stanie sprostać kolejnym, stawianym przed nim, oczekiwaniom?
ks. Radosław Chałupniak
Jako katecheci i katechetycy wciąż szukamy najbardziej optymalnego, tzn. najskuteczniejszego w danych warunkach, modelu katechezy. Korzystamy przy tym z badań różnych nauk humanistycznych, m.in. psychologii czy psychoterapii[1].
Krystyna Żuchelkowska
Wychowanie religijne w przedszkolu odbywa się dzięki katechezie, która stopniowo wprowadza małe dziecko w tajemnicę zbawienia i pomaga mu odkrywać Boga, Dawcę życia i Stwórcę świata. Uczy także rozpoznawać ślady Boga w otaczającej rzeczywistości, w różnych sytuacjach codziennego życia.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.