„VERBA DOCENT…”

ks. Roman Murawski SDB
Tendencja, aby współczesną katechezę, zwłaszcza wtajemniczającą, ożywić i ubogacić pewnymi elementami ze starożytnego katechumenatu, czego domagają się dokumenty katechetyczne Kościoła, szczególnie najnowszy dokument Dyrektorium ogólne o katechizacji (1997), skłania, aby bliżej przyjrzeć się, jak kształtowała się w starożytności chrześcijańskiej formacja osób, które pragnęły zostać chrześcijanami.
Anna Zellma
Nauczanie religii we współczesnej szkole kojarzy się z zastosowaniem wielu zróżnicowanych form, metod i technik aktywizacji uczniów. Najczęściej stwierdza się, iż jest to wymóg edukacyjny. Podkreśla się też rangę wielostronnej aktywności dzieci i młodzieży jako koncepcji o znaczących walorach poznawczych, kształcących i wychowawczych. Ale tak naprawdę w praktyce katecheci pracujący we współczesnej szkole czerpią z różnych nurtów, jakie wypracowano i jakie pojawiają się w dydaktyce, pedagogice i psychologii. Wśród nich nie są im obce behawioralne aspekty edukacji religijnej.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.