„...EXEMPLA TRAHUNT”

Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
ks. Adam Józef Sobczyk MSF
Artykuł archiwalny
ks. Piotr Twardy
W literackim obrazie Raju (zob. Rdz 3,1nn) opisano pierwszą wojnę, która toczyła się przeciwko ludzkości. Nieprzyjaciel (hebr. Sātan) walczy, aby odłączyć człowieka od Boga. W ten sposób dąży on do deformacji wnętrza człowieka, ucząc zamiast prawdy kłamstwa, zamiast miłości zawiści; ukazując, że wyzysk i ucisk są korzystniejsze niż sprawiedliwe oddanie wszystkiego, co słusznie należy się drugiemu. Kolejna wojna miała miejsce między braćmi: Kainem i Ablem. Ludzie po raz pierwszy stanęli przeciwko sobie.Wojna dotyka wielu ludzi - nie tylko tych, którzy noszą mundur, ale także tych, którzy w garniturach decydują o losach państwa. Skoro pierwszą drogę Kościoła stanowi człowiek, jak uczy Sobór Watykański II, a wojna zawsze jest wymierzona przeciwko człowiekowi, trudno się dziwić, że Kościół poświęca temu tematowi część swojego nauczania. Posiada ono cztery zasadnicze akcenty.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.