Metody pracy na lekcji

Lekcja przeciw biadoleniu
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
Cele: uświadomienie uczniom, jak często ludzie narzekają i jaki wpływ na nasze życie ma narzekanie; zachęcenie uczniów do odnajdywania w codzienności motywów do zadowolenia i pogodnego życia; zaproszenie rodziców do wspólnej refleksji.
Adresaci: uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.