„VERBA DOCENT…”

ks. Roman Murawski SDB
Po zapoznaniu się z procesem formacyjnym starożytnego katechumenatu, należy zastanowić się, jakie jego elementy można przenieść do współczesnej katechezy, żeby ją jeszcze bardziej ożywić oraz sprawić, by była owocniejsza. Nie tylko Kościół w swych urzędowych dokumentach zauważył potrzebę takiego nowego ukierunkowania współczesnej katechezy, lecz dostrzeżono ją również w praktyce katechetycznej i duszpasterskiej. W wielu krajach opracowuje się specjalne programy i dokumenty, podejmujące próbę odwzorowywania w katechezie procesu inicjacyjnego z wczesnochrześcijańskiego katechumenatu.
ks. Wojciech Pikor
Artykuł archiwalny
ks. Wiesław Przyczyna, Katarzyna Skowronek
Raport zawiera opinię na temat stanu języka polskiego w podręcznikach do nauki religii katolickiej w szkole.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.