Metody pracy na lekcji

Owoce mojego życia. Pomysł na lekcję wychowawczą
Autor: Katarzyna Milewska-Wulgaris
Artykuł archiwalny
Cel:
- rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania siebie oraz refleksja nad swoim życiem;
- zachęcanie uczniów do zauważania zalet u innych;
- ugruntowanie poczucia własnej wartości.
Grupa docelowa: 13-19 lat.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.