Katecheta 1/2009
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Formacja

Przezwyciężyć "pastoralną schizmę". Adhortacja "Christifideles laici" po dwudziestu latach ponownie odczytana
Autor: ks. Artur Filipiak
Minęło dwadzieścia lat od ukazania się adhortacji apostolskiej Christifideles laici. Dokument ten, ogłoszony przez papieża Jana Pawła II 30 grudnia 1988 roku, jest owocem synodu biskupów, który odbywał się w Rzymie w październiku 1987 roku.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.