Katecheta 2/2009
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Siedem ostatnich słów Jezusa Best
seller
James Martin
KSIĄŻKA
20,00 zł 10,00 zł

„...EXEMPLA TRAHUNT”

Zbigniew Barciński, s. Justyna Rosińska
Tematem niniejszego artykułu[1] jest poszukiwanie skutecznych sposobów interwencji wychowawczej w sytuacji, kiedy uczeń czy wychowanek kłamie. Najpierw przyjrzymy się kilku przykładowym sytuacjom tego typu, potem poszukamy odpowiedzi na pytanie o cele interwencji w przypadku kłamstwa ucznia, a na koniec zastanowimy się, jak w takiej sytuacji przeprowadzić interwencję wychowawczą, aby osiągnąć założone cele.
ks. Paweł Pacholak
Jako chrześcijanie powinniśmy stawiać Pana Boga na pierwszym miejscu w życiu. Jednocześnie bardzo kochamy naszych bliskich (żonę, męża, dzieci). Czy i jak można to pogodzić?
ks. Artur Filipiak
Na pierwszy rzut oka pytanie wydaje się być retoryczne. Każdy chrześcijanin żyje przecież chce czy nie chce we wspólnocie: od momentu chrztu należy do Kościoła. Nawet jeśli nie korzysta zbyt gorliwie ze swej przynależności do Kościoła, to dopóki nie zadeklaruje formalnego wystąpienia pozostaje członkiem tej wspólnoty, przynajmniej z socjologicznego, prawnego i statystycznego punktu widzenia.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.