Katecheta 2/2009
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Przezwyciężyć lęki. Obudź orła, który jest w tobie
Joel Pralong
KSIĄŻKA
24,90 zł 21,20 zł

Formacja

Wychowanie dla mediów i przez media w świetle Orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu (1979-2005) - część I
Autor: ks. Mariusz Sztaba
Artykuł archiwalny
To, czy środki przekazu służą wzbogaceniu, czy zubożeniu ludzkiej natury,
zależy od moralnej wizji i etycznej odpowiedzialności wszystkich
zaangażowanych w proces przekazywania i odbioru informacji.
(Jan Paweł II, Orędzie na ŚDŚSP, 1991)

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.