MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jan Paweł II otaczał troską życie
Autor: Julita Nagel
Dla klas IV-VI szkoły podstawowej
Cel ogólny: uczestnicy zajęć powinni zrozumieć, że Jan Pawła II był Misjonarzem Pokoju, który otaczał troską życie.
Cele szczegółowe:
– uczniowie docenią rolę pokoju w życiu swoim i innych ludzi;
– poznają cechy, jakie powinien posiadać człowiek, który chce budować pokój w swoim sercu i na świecie;
– zrozumieją potrzebę pokoju na świecie i potrafią pomodlić się o dar miłości i pokoju dla człowieka.
Uczestnik, ceniąc nade wszystko pokój serca i miłość, unika agresji i przemocy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.