Formacja

Wychowanie do mediów i przez media w świetle Orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu (1979-2005) - część II
Autor: ks. Mariusz Sztaba
Artykuł archiwalny
Kultura, wiara, przekaz — to trzy rzeczywistości,
między którymi tworzy się związek.
Od tego związku zależy teraźniejszość
 i przyszłość naszej cywilizacji, wezwanej do tego,
by w coraz pełniejszy sposób
wyrażać się w swym wymiarze planetarnym.
(Jan Paweł II, Orędzie na ŚDŚSP, 1984).
 
Jan Paweł II – patrząc z podziwem, ale i troską na współczesne media – przeciwstawiał się traktowaniu ich tylko jako swoistych narzędzi czy technik. Uważał je raczej „za część pewnej kultury, wciąż jeszcze podlegającej ewolucji, której wszystkie implikacje nie są na razie dokładnie rozpoznane, a jej możliwości wykorzystywane są jak dotąd tylko częściowo”.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.