Metody pracy na lekcji

Skuteczna interwencja wychowawcza. Część VIII: Kradzież
Autor: Zbigniew Barciński, Małgorzata Dec
Artykuł archiwalny

Tematem niniejszego artykułu jest poszukiwanie skutecznych sposobów interwencji wychowawczej w sytuacji, kiedy uczeń (wychowanek) kradnie. Najpierw przyjrzymy się kilku przykładowym sytuacjom tego typu, następnie poszukamy odpowiedzi na pytanie o cele interwencji w przypadku kradzieży dokonanej przez ucznia (wychowanka), a na koniec zastanowimy się, jak w takiej sytuacji przeprowadzić interwencję wychowawczą, aby osiągnąć założone cele.
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.