Katecheta 7/2009
Katecheta 7/2009
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jej powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł

Prezentacje

Taize. Poszukiwanie sensu życia. W biblijnej szkole życia. Czy jest sens wierzyć?
Autor: (oprac. własne)
Artykuł archiwalny
ŚWIĘTY WOJCIECH WYDAWNICTWO
 
poleca
 
 
Olivier Clément, przeł. Maria Prussak
 
Taizé. Poszukiwanie sensu życia
 
Książka została wydana w związku z 32. Europejskim Spotkaniem Młodych w Poznaniu, organizowanym przez wspólnotę braci z Taizé. Spotkanie odbędzie się w dniach 29.12.2009 – 02.01.2010.
W ramach duchowego przygotowania warto już teraz przeczytać książkę Oliviera Clémenta o doświadczeniach młodych ludzi, którzy – poszukując sensu życia – odkrywają drogę do Chrystusa. Autor pisze o życiu braci, o tym co decyduje o wyjątkowości Taizé i co sprawia, że jest ono jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk religijnych naszych czasów. Książka pozwala lepiej zrozumieć fenomen wspólnoty przyciągającej młodych z całego świata. Olivier Clément, zmarły w styczniu tego roku wybitny prawosławny teolog, orędownik dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, przez całe życie zaprzyjaźniony z bratem Rogerem i wspólnotą z Taizé, uważał, że spotkanie i osobisty kontakt są podstawą wzajemnego zrozumienia. Otwarcie się na drugiego człowieka w poszukiwaniu autentyczności jest również kluczem do poznania Taizé. Książka powstała dzięki licznym rozmowom autora z ludźmi współtworzącymi wspólnotę, jest odbiciem ich doświadczeń i pragnień. Pozwala zrozumieć, dlaczego Taizé jest tak lubianym i popularnym celem pielgrzymek młodzieży i w jaki sposób „staje się miejscem cudownego spotkania, gdzie powstaje Europa Ducha”.
Cena: 18 zł
 
ks. Stanisław Haręzga
 
W biblijnej szkole życia.
Materiały do lectio divina
 
Książka stanowi modlitewną refleksję nad tematem życia metodą lectio divina. Zawiera wybór medytacji: fragmenty Biblii i komentarze. Omówienia tekstów są wyczerpujące, teologicznie pogłębione i przejrzyste. Publikacja jest przewodnikiem po zbawczych drogach Pisma Świętego.
Najnowszą książkę ks. Stanisław Haręzga opracował z myślą o realizacji hasła programu duszpasterskiego Otoczmy troską życie, proponując medytacje nad najważniejszymi fragmentami zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.
Publikacja zawiera materiały do przeprowadzenia rocznego cyklu spotkań lectio divina, poświęconych problematyce życia. Można ją również wykorzystywać jako inspirację do osobistej medytacji biblijnej. Wybór tekstów dostosowano do charakteru i treści poszczególnych okresów liturgicznych.
Cena: 25.00 zł
 
Zamówienia: Dział Sprzedaży i Logistyki, Al. Marcinkowskiego 1, 61-745 Poznań, tel. (061) 856 22 81 (-82, -83), fax. (061) 856 22 80; sprzedaz@swietywojciech.pl; zamowienia@mojeksiazki.pl; www.mojeksiazki.pl; www.swietywojciech.pl.
 
 
WYDAWNICTWO KSIĘŻY WERBISTÓW
 
poleca
 
Stanisław Kisiel
 
Czy jest sens wierzyć?
 
Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2008
 
Prezentowana książka jest szóstym wydaniem tego tytułu. Pięć poprzednich ukazało się w latach 1977–1986. Obecne wydanie, uzupełnione zostało cytatami z Katechizmu Kościoła Katolickiego i dokumentów Stolicy Apostolskiej. Geneza powstania książki sięga lat 70. XX wieku. Pracowałem wtedy jako katecheta w parafii pw. św. Stanisława w Siedlcach. Opracowane problemy były tematami lekcji (w latach 1971–1978 uczyłem młodzież z Królówki). Wówczas na katechezę przychodziła część młodzieży zdezorientowanej światopoglądowo, były to bowiem czasy intensywnej propagandy tzw. naukowego światopoglądu, czyli światopoglądu materialistycznego, ateistycznego.
Książkę tę napisałem dla ludzi myślących, wierzących, wątpiących, poszukujących i niewierzących – zarówno młodych, jak i dorosłych. Ma ona charakter popularnonaukowy.
Człowiek myślący poszukuje niezbitych dowodów na istnienie Boga, autentyczność prawd wiary, chociaż wszystkiego nie da się udowodnić. Tendencja do intelektualnego podbudowywania wiary jest cechą ludzi myślących i nie należy im czynić zarzutu z powodu takiego myślenia. Dzisiaj w każdej dziedzinie mamy do czynienia z postępem naukowym i dlatego człowiek współczesny chciałby również naukowo podbudować swoją wiarę. Tendencja ta nie jest nowa. Już św. Augustyn w IV wieku pisał: „Rozumiej, abyś wierzył; wierz, abyś rozumiał”.
Celem przyświecającym wydaniu publikacji jest poszukiwanie argumentów skłaniających do uwierzenia,do czego zachęcał papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „O katechizacji w naszych czasach”(1979 r.). Stąd tytuł książki. Chodzi w niej o ukazanie sensowności światopoglądu chrześcijańskiego, etyki katolickiej, przynależności do Kościoła katolickiego i wypełniania praktyk religijnych. Czy wierząc w istnienie Boga i w życie pozagrobowe, nie stoimy w sprzeczności z naukami ścisłymi? Czy w XXI wieku zasady etyki katolickiej nie są zbyt przestarzałe i czy nie należałoby ich „unowocześnić”? Po co istnieje Kościół i czy bez niego nie można się zbawić? Czy praktyki religijne nie są czymś zbędnym dla wierzących? Te i im podobne pytania nasuwają się myślącemu, nawet wierzącemu człowiekowi.
Szczegółowy zakres problematyki przedstawia spis treści. W książce jest mowa o stosunku wiary do nauki, istnieniu Boga, powstaniu wszechświata i życia na Ziemi, pochodzeniu człowieka, istnieniu duszy ludzkiej, sensie życia, zasadach postępowania moralnego i poziomach rozwoju moralnego człowieka, związku wiary z czynami, Jezusie Chrystusie, Kościele powszechnym, który jest narzędziem zbawienia ludzi. Ponieważ adresatem książki jest także młodzież, omówiono w niej temat miłości i małżeństwa.
 
Zamówienia: Wydawnictwo Księży Werbistów, ul. Ostrobramska 98, 04-118 Warszawa, tel. (022) 610 78 70, fax. (022) 516 98 50; www.verbinum.pl; e-mail: wydawnictwo@verbinum.pl.