Formacja

ks. Trojan Marchwiak
Troska o duchowość człowieka staje się fundamentalnym zadaniem życiowym, gdyż człowiek pozbawiony duchowości nie jest w stanie w sposób świadomy i odpowiedzialny kierować swoim życiem. Duchowość każe człowiekowi zastanowić się nad tym, kim jest, skąd się wziął i dokąd zmierza oraz w oparciu o jakie więzi i wartości może osiągnąć cel swojego życia. Człowiek dojrzały duchowo nie tylko w sposób prawdziwy i pogłębiony rozumie własną tajemnicę, ale też ma szansę dojrzale przeżywać siebie i kontakt z innymi ludźmi, dojrzale kształtować więzi i wartości oraz postępować w odpowiedzialny sposób[1].
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.