Katecheta 1/2010
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. II Modlitwa, płyta dvd + materiały pomocnicze
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 10,00 zł

Formacja

Nauczyciel na trudne czasy... Troska o formację duchową w życiu bł. Natalii Tułasiewicz
Autor: ks. Trojan Marchwiak
Troska o duchowość człowieka staje się fundamentalnym zadaniem życiowym, gdyż człowiek pozbawiony duchowości nie jest w stanie w sposób świadomy i odpowiedzialny kierować swoim życiem. Duchowość każe człowiekowi zastanowić się nad tym, kim jest, skąd się wziął i dokąd zmierza oraz w oparciu o jakie więzi i wartości może osiągnąć cel swojego życia. Człowiek dojrzały duchowo nie tylko w sposób prawdziwy i pogłębiony rozumie własną tajemnicę, ale też ma szansę dojrzale przeżywać siebie i kontakt z innymi ludźmi, dojrzale kształtować więzi i wartości oraz postępować w odpowiedzialny sposób[1].

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.