Formacja

Katechizacja w służbie wychowania społecznego. Wychowawcze oddziaływanie katolickiej nauki społecznej
Autor: ks. Mariusz Sztaba
Artykuł archiwalny
We wcześniejszym artykule: Katechizacja w służbie nowej ewangelizacji i w katolickiej nauce społecznej zwróciliśmy uwagę na potrzebę odkrycia i urzeczywistnienia w różnych obszarach refleksji związanej z katolicką nauką społeczną, która jest narzędziem nowej ewangelizacji.
Obecnie zastanowimy się nad wychowawczym aspektem katolickiej nauki społecznej, który winien wybrzmiewać w procesie katechizacji. Pamiętajmy przy tym, że wychowanie – obok wymiaru indywidualnego – ma także wymiar społeczny (wspólnotowy). Ten ostatni wymiar wychowania stanie się przedmiotem naszej refleksji.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.