Metody pracy na lekcji

Też chciałbym... Od opowieści do aktywnej refleksji
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Adresat: uczniowie klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; do przeprowadzenia zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i rekolekcji.Cele: wzbudzenie w uczniach pragnienia bycia osobą szlachetną, szczerze zatroskaną o innych, szczególnie najbliższych;kształtowanie postawy nieobojętnej na los drugiego człowieka, postawy bezinteresowności; potępienie znieczulicy.Propozycję można również wykorzystać w trakcie przygotowania uczniów do świąt Bożego Narodzenia, w czasie, w którym obdarowujemy najbliższych ale też i innych potrzebujących tym, co może sprawić im radość.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.