Forum „katechety"

Projekty katechetyczno-duszpasterskie w diecezji Erfurt
Autor: bp Reinhard Hauke
Biskupi niemieccy na spotkaniu jesienią 2007 roku wymieniali się doświadczeniami na temat zmian zachodzących w ich diecezjach. W ramach zwykłego posiedzenia Konferencji Episkopatu Niemiec przewidziano bardzo ciekawy dzień studyjny, w którym przedstawiono i przedyskutowano motywacje oraz procesy reform. Biskup Joachim Wanke z Erfurtu, który przewodniczył obradom dnia studyjnego, podsumował efekty rozważań.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.