„VERBA DOCENT…”

ks. Mariusz Sztaba
Proces wychowania do wartości jest wieloaspektowy i złożony. Celem wychowania do wartości jest uzyskanie dojrzałości aksjologicznej, oznaczającej możliwie wewnętrznie spójną orientację aksjologiczną we wszystkich sferach życia (wymiar ogólny) i przyjmowanie wobec niej konsekwentnego stosunku do konkretnych wartości (wymiar szczegółowy)[3].Skuteczny przebieg wychowania do wartości i przez wartości zależy od zaistnienia pewnych warunków i realizacji kilku zasad.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.