„VERBA DOCENT…”

Proces wychowania do wartości pilnym wezwaniem współczesnej edukacji
Autor: ks. Mariusz Sztaba
Proces wychowania do wartości jest wieloaspektowy i złożony. Celem wychowania do wartości jest uzyskanie dojrzałości aksjologicznej, oznaczającej możliwie wewnętrznie spójną orientację aksjologiczną we wszystkich sferach życia (wymiar ogólny) i przyjmowanie wobec niej konsekwentnego stosunku do konkretnych wartości (wymiar szczegółowy)[3].Skuteczny przebieg wychowania do wartości i przez wartości zależy od zaistnienia pewnych warunków i realizacji kilku zasad.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.