KŁOPOTLIWE PYTANIA

Dlaczego Matka Teresa zostałaa wyniesiona na ołtarze skoro straciła wiarę?
Autor: ks. Jacek Hadryś
Artykuł archiwalny
Jeśli kiedykolwiek będę Świętą – na pewno będę Świętą „od ciemności”. Będę ciągle nieobecna w Niebie – aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności na ziemiPowyższe słowa Matki Teresy z Kalkuty odsłaniają istotny i zarazem wyjątkowy element misji, którą otrzymała od Boga. Niniejsze przedłożenie jest poświęcone ukazaniu owego fenomenu ciemności oraz jego teologicznej interpretacji, ponieważ zapoznanie się z nim pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w którym zawiera się stwierdzenie o utracie wiary przez Matkę Teresę.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.